ผู้ร่วมอภิปรายสัปดาห์สื่อสังคมของ Innov8tiv: Jacqueline Nwobu, ผู้ร่วมก่อตั้งนิตยสารเจ้าสาว Munaluchi

ผู้ร่วมเสวนาสัปดาห์สื่อสังคมออนไลน์ของ Innov8tiv: Jacqueline Nwobu ผู้ร่วมก่อตั้งนิตยสารเจ้าสาว Munaluchi ตื่นเต้นอยู่ในอากาศขณะที่ Innov8tiv.com เตรียมความพร้อมสำหรับ