กิจกรรมการเล่นเกมที่ดีที่สุด 2018: คุณต้องเข้าร่วมกิจกรรมการเล่นเกมวิดีโอเหล่านี้

กิจกรรมการเล่นเกมที่สำคัญในแต่ละปีเกิดขึ้นทั่วโลก กลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆจัดกิจกรรมเพื่อรวบรวมนักพัฒนาเกมจากทั่วโลก บางคน